Welke support bieden wij? Toepassing van wet- en regelgeving

Wij houden jouw medewerkers scherp op de wetgeving van Privacy in de praktijk

Op 25 mei 2018 is de WBP vervangen door een in heel Europa geldende verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). De AVG verschilt op een aantal punten van WBP en gaat strenger om met de praktijken rondom privacy.

Zo worden de rechten van de personen over wiens privacy het gaat versterkt en uitgebreid en worden organisaties verplicht aantoonbaar te maken dat ze toestemming hebben om persoonsgegevens te gebruiken. Privacy moet een belangrijke plaats krijgen en houden in organisaties. Een maatregel om dat te bereiken, is volgens de AVG het aanwijzen van een interne privacy-toezichthouder. Die persoon wordt functionaris voor gegevensbescherming (FG) genoemd. Daarnaast worden er echter ook tal van andere verplichtingen ingevoerd.

Akorda biedt een FG-functionaris aan klanten aan en wil daarmee graag organisaties volledig ondersteunen op het gebied van de privacy.

Wat kunnen we doen:
• tezamen een nulmeting verrichten om te inventariseren wat gedaan is en wat (dringend) gedaan moet worden;
• indien gewenst worden aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming;
• een binnen het bestuur aangestelde werkgroep inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van een privacy-scan of bij implementatie van de noodzakelijke maatregelen;
• bij geconstateerd gebrek aan beleid en stukken die ook al conform de voorgaande wetgeving aanwezig hadden moeten zijn, ondersteuning verlenen.
• het bestuur voorzien van een privacy-awareness training.

Uiteraard zijn de beleidsstukken het fundament, maar in hoeverre is iedereen hiervan op de hoogte en gedraagt zich ook digitaal veilig? Wij werken samen met verschillende partners die tegen een korting bijvoorbeeld phishing mail campagnes kunnen uitvoeren. Zo wordt op een digitale en interactieve wijze iedereen bewust van de onzichtbare risico’s.

Akorda heeft zelf een eigen FG-functionaris

Om te voorkomen dat er sprake is van onnodige vermenging van belangen heeft Akorda een eigen FG-functionaris.
Mocht u vermoeden dat sprake is van een datalek of een ander incident met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens waar Akorda bij betrokken is, neem dan contact op met privacy@akorda.nl

Vraag naar de mogelijkheden, we komen graag langs.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK