Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
De website (inclusief subdomeinen van akorda.nl) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Akorda Onderwijsdienstverlening. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Akorda Onderwijsdienstverlening.

De op deze website getoonde informatie wordt door Akorda Onderwijsdienstverlening met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Akorda Onderwijsdienstverlening alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Akorda Onderwijsdienstverlening niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Akorda Onderwijsdienstverlening. Deze websites welke geen eigendom zijn van Akorda Onderwijsdienstverlening, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Akorda Onderwijsdienstverlening.
Hoewel Akorda Onderwijsdienstverlening uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Akorda Onderwijsdienstverlening worden onderhouden wordt afgewezen.