Welke support bieden wij? Juridische vraagstukken

Onze brede juridische dienstverlening op het vlak van arbeidsrecht, huisvesting en wet- en regelgeving in onderwijs en de kinderopvang is inmiddels onmisbaar.

Besturen in het onderwijs en de kinderopvang hebben steeds vaker te maken met juridische vraagstukken. Dit, omdat de samenleving complexer en regelgeving ingewikkelder wordt. Ook nemen ouders minder snel genoegen met een antwoord van de school of kinderopvang, indien zij het niet eens zijn met de door de school of kinderopvang gevolgde werkwijze. Verder zijn er regelmatig problemen op te lossen op het gebied van arbeidsrecht, huisvesting voor scholen en kinderopvang en verzekeringskwesties. 

De juristen van Akorda zien het als hun doel om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien haalbaar, op te lossen door middel van mediation. Zij gaan mee met het bestuur naar gemeenten, gesprekken met ouders, onderhandelen met advocaten en rechtsbijstandverleners.

Indien een juridisch geschil echter onvermijdelijk blijkt te zijn, dan zijn de juristen in staat om snel en doelmatig in te grijpen. Akorda heeft twee juristen in dienst. Op het gebied van arbeidsrecht werken zij nauw samen met het HRM-plus team. Daarnaast is er een flexibele schil van externe partners (fiscalisten, notarissen en advocaten), zodat een probleem kan worden geanalyseerd en van advies kan worden voorzien omtrent de juiste aanpak.

Onze juristen zijn in staat om het bestuur op de meest efficiënte wijze bij te staan; waar nodig door een oplossingsgericht gesprek, waar nodig door het opstarten van een juridische procedure bij de kanton-en/of bestuursrechter.

De meest afgenomen juridische diensten betreffen het vastleggen van afspraken of het voeren van vertrekonderhandelingen bij conflicten met personeelsleden, het voeren van communicatie met ouders of met de overheidsinstanties, het aanpassen van statuten en huisvestingsproblematiek. Daarnaast doen de juristen van Akorda verlagingsverzoeken bij het Participatiefonds en voeren daar procedures over.

De dienstverlening bij Akorda heeft vooral betrekking op de volgende rechtsgebieden:
• Aansprakelijkheid en verzekeringen (zoals claims na een ongeluk van een personeelslid of het voeren van een geschil met een verzekeraar);;
• Arbeidsrecht (bijstand van een schoolbestuur bij een arbeidsconflict, ontslagprocedures, het voeren van vertrekonderhandelingen, rechtspositionele vraagstukken en vraagstukken omtrent het werkgelegenheids-/ontslagbeleid);
• Bestuursrecht (zoals het voeren van procedures van bezwaar en beroep);
• Medezeggenschapsrecht (zoals medezeggenschapsgeschillen, opstelling van een medezeggenschapsstatuut en inrichting van de medezeggenschapsstructuur);
• Onderwijsrecht (is een verzamelterm voor alle wet- en regelgeving die te maken heeft met onderwijs, zoals de vraagstukken rondom passend onderwijs of de Code Goed Bestuur);
• Overeenkomstenrecht (zoals het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten);
• Participatiefonds (het bewaken/verzamelen van alle relevante stukken voor de instroomtoets, de verlagingsverzoeken en eventuele procedures die hieruit voortkomen);
• Payrolling (advisering en bijstand in het kader van de door Akorda geboden payroll diensten);
• Rechtspersonenrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen, opstellen van opstellen van statuten en protocollen);
• Onderwijshuisvesting(problematiek);
• Vragen van (gescheiden) ouders, en hoe daar mee om te gaan, bemiddeling tussen bestuur en ouders.

De juridische diensten kunnen worden aangeboden als onderdeel van het dienstverleningspakket. Daarnaast kan de juridische dienstverlening apart worden ingezet, dat kan door middel van afspraken op maat.

Neem contact met ons op en informeer naar jouw mogelijkheden voor juridische hulp.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK