Welke support bieden wij? HR- & salarisadministratie

De hele werknemersreis van de organisatie op orde, want jouw medewerkers staan op nummer 1.

Akorda is een verlengstuk van jouw organisatie. Mensen maken organisaties en mensen maken het verschil! Wij begrijpen dat goed werkgeverschap bestaat uit een gedegen en kwalitatieve hr & en salarisadministratie.

Ons team hr & salarisadministratie werkt intensief samen met het team HRM-plus dienstverlening en onze juristen. Op deze manier zetten we onze kennis over de wet-en regelgeving van onderwijs en de kinderopvang in, adviseren en verwerken we alle gegevens. Zo is de hele werknemersreis in beeld en wordt deze met hoge kwaliteit en tijdig uitgevoerd. Van werving & selectie tot en met verlof, scholing en ontslag. De adviseur hr & salarisadministratie en de adviseur financiële dienstverlening, advies en controles werken samen aan de (meerjaren) begroting.

De hr & salarisadministratie van Akorda is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig verwerken van de aangeleverde personeelsmutaties en het uitbetalen van de salarissen. 

Wij zijn er trots op dat wij al sinds jaar en dag in staat zijn gebleken om aangeleverde gegevens maandelijks tijdig te verwerken waardoor de salarissen op de juiste data kunnen worden uitbetaald aan medewerkers. Via ons gebruiksvriendelijke HR-systeem is het voor werknemers mogelijk om ook zelf zaken te regelen en hun gegevens en maandelijks de nieuwste salarisspecificatie te raadplegen. Dat kan via de laptop en ook de app op je mobiele telefoon.

Wij zorgen voor de juiste declaratie van vervangingen bij het Vervangingsfonds. Verder vinden de meeste controle-activiteiten van diverse instanties zoals UWV, Vervangingsfonds, Belastingdienst, accountant etc. plaats bij Akorda. Akorda houdt de afwezigheidsadministratie bij en zorgt voor een pro-actieve signalering indien er actie ondernomen moet worden. Verder worden in het digitale dossier van de medewerker alle belangrijke documenten in categorieën overzichtelijk weergegeven.

De afdeling hr & salarisadministratie kun je benaderen met vragen over de formatie. Zij kijken mee naar het formatieplan en brengen daarover advies uit. Of helpen bij het opstellen van het formatieplan c.q. bestuursformatieplan, c.q. meerjarenformatieplan. Tevens geven onze specialisten advies op het terrein van CAO-vraagstukken, rechtspositionele vragen en juridische zaken.

Oftewel: wij zijn beschikbaar op een breed terrein voor adviezen en zoeken en werken mee aan de juiste oplossingen.

Vanuit ons rapportagesysteem is het mogelijk om diverse dashboards te raadplegen en kan doorgeklikt worden tot op werknemer niveau. Verder is er de mogelijkheid om rapportages, kengetallen en statistieken op te bouwen. Dagelijks worden de gegevens bijgewerkt.

Detachering van ons personeel naar jouw organisatie, zowel structureel als incidenteel en zowel op uitvoerend als op adviserend/beleidsmakend niveau hoort ook tot de mogelijkheden.

Neem contact op om jouw dienstverlening op maat samen te stellen.


Payroll

Vervanging, extra personeel door subsidies is een mooie start om nieuw personeel te vinden en te binden

Payrolling houdt in dat het bestuur zelf (eventueel met behulp van onze werving- en selectie dienstverlening) een voor u geschikte medewerker zoekt. De medewerker in kwestie is vaak al bekend bij en mogelijk zelfs al voor bepaalde tijd werkzaam. Een door het schoolbestuur geworven medewerker komt vervolgens op de loonlijst van de payrollorganisatie, in dit geval Akorda Payroll B.V. of een door ons op te richten samenwerkingsvorm.

Dit is vooral van belang wanneer:
• De ambitie er is om de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang te verbeteren en subsidies heeft om extra personeel in te zetten;
• een school of kinderopvang een bepaalde werknemer graag wil inzetten omdat hij/zij veel ervaring heeft;
• er behoefte bestaat om een nieuwe leerkracht/ medewerker beter te leren kennen en na bepaalde tijd te kijken of de medewerker past in de organisatie;
• invalpersoneel dringend nodig is door bijvoorbeeld ziekte.

Wat doen wij als payrollorganisatie
Door payrolling komen de financiële en juridische verplichtingen, die vaak verbonden zijn bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, niet (meer) voor rekening van het schoolbestuur. Dit is ook het verschil met een uitbesteedde salarisadministratie.
Door de keuze voor payrolling komen de volgende lasten te vervallen:
• afhandeling salarisverwerking regulier personeel inclusief afdracht van werkgeverslasten (salaris, pensioen etc.) en het beheer van arbeidsrechtelijke risico’s;
• contracten beheer;
• het verzuimmanagement inclusief poortwachter trajecten;
• de wachtgeldverplichtingen;
• het toezicht op naleving van de vereisten gesteld aan werknemers in het onderwijs zoals Verklaring Omtrent Gedrag.

Neem contact op met ons over de mogelijkheden.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK