Whk-premies zijn gecontroleerd

Voor de kerstvakantie hebben de contactpersonen alle binnengekomen beschikkingen voor de Whk-premies gecontroleerd. Er zijn geen onjuistheden gevonden in de in- en uitstroombedragen op de beschikkingen. Er is dan ook voor geen enkel schoolbestuur of kinderopvangorganisatie bezwaar ingediend. De percentages worden voor de jaarwisseling in HR2day verwerkt, zodat er in 2024 met de juiste percentages wordt gewerkt. 
De invoer van de premiepercentages in de salarisverwerkingssystemen worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd.

De hoogte van de Whk-premie hangt voor een werkgever geheel of gedeeltelijk af van het aantal werknemers dat vanuit de organisatie de ZW en WGA instroomt. Kleine werkgevers betalen een sectorale premie. Op de beschikking van het gedifferentieerde premiepercentage Whk staat de uiterlijke datum waarop een eventueel bezwaar op de berekening van het percentage moet zijn ingediend. Is de beschikking jaarlijks op tijd bij Akorda aanwezig dan controleren wij jaarlijks de berekening en dienen zo nodig een bezwaar in. Dit doen we door de jaarlijkse instroom in de ZW en WGA te monitoren.

Een werkgever kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA, of één van beide. De premie op de beschikking van de Belastingdienst is dan nihil. Daar staat tegenover dat eigenrisicodragers zelf verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen en re-integratie van langdurig zieke werknemers.

  Wil jij jouw team ook
  optimaal laten presteren?
  Met expertise voor
  onderwijs en kinderopvang
  helpen we je graag!

  Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK