Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Bij zwangerschap heb je recht op minimaal 16 weken verlof, dit is opgebouwd uit een deel zwangerschapsverlof en aansluitend een deel bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan en gaat de dag na de bevalling over in bevallingsverlof. Afhankelijk van de gekozen ingangsdatum zal het bevallingsverlof nog 10 tot 12 weken duren.

Berekenen begin- en einddatum

Met de vermoedelijke bevallingsdatum die op de zwangerschapsverklaring staat vermeld, kan eenvoudig de begindatum en de (voorlopige) einddatum van het zwangerschapsverlof worden berekent. Dit kan met de tool Zwangerschapsverlof berekenen, ga hiervoor naar de formulierenwebsite van Akorda op de klantenpagina. 

Omdat de bevallingsdatum nog voor het zwangerschapsverlof meetelt, telt je eerst 1 dag bij de vermoedelijke bevallingsdatum op. Het verlof mag 6 weken tot uiterlijk 4 weken voor deze datum ingaan. Is de uitgerekende datum bijvoorbeeld 14 november, dan kan het verlof op 4 oktober ingaan en dient het verlof uiterlijk op 18 oktober in te gaan. Alle dagen die in deze periode vallen mogen aangehouden worden als ingangsdatum.

Voor het berekenen van de einddatum is de werkelijke bevallingsdatum van belang. Het recht van 16 weken verlof gaat in vanaf de 1e verlofdag wanneer je vóór of uiterlijk op de vermoedelijke bevallingsdatum bevalt. Wanneer de bevalling na de uitgerekende datum is worden de 16 weken verlof verlengd met de extra dagen. Bijvoorbeeld 14 november als vermoedelijke bevallingsdatum en 19 november als werkelijke bevallingsdatum. Je hebt nu recht op 16 weken plus 5 dagen verlof.

Compensatie zomervakantie

Alle vakantiedagen die samenvallen met het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof worden gecompenseerd. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten, tenzij er met de werkgever anders is overeengekomen.

Gespreide opname bevallingsverlof

Je mag ervoor kiezen het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevallingsdatum gespreid op te nemen. Voor dit verlof geldt:

  • Vanaf het moment dat het verlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen.
  • De aanvraag dient binnen drie weken na ingang van het bevallingsverlof schriftelijk te worden ingediend.
  • De werkgever is verplicht binnen twee weken in te stemmen met het verzoek tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
  • Op welke wijze het verlof wordt opgenomen dient in een verlofrooster te worden ingevuld. 
  • Bij ziekteverlof na de bevalling schort het bevallingsverlof niet op.

Ziekte

Bij 100% ziekteverlof voorafgaand aan het zwangerschapsverlof bent je verplicht om het verlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan. Ben je gedeeltelijk ziek voorafgaand aan het zwangerschapsverlof, dan kan je wel 4 weken van te voren starten met je zwangerschapsverlof. De dagen die je ziek bent geweest worden dan in mindering gebracht op het bevallingsverlof.

Uitkeringsaanvraag

Akorda zal, namens de werkgever, een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventueel ziekteverlof in verband met zwangerschap. Tijdens het verlof ontvang je gewoon salaris via de werkgever, de uitkering van UWV wordt aan de werkgever overgemaakt. De uitkering dient tijdig aangevraagd te worden bij UWV, het is daarom van belang dat Akorda de zwangerschapsverklaring uiterlijk 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum van de school ontvangt. Alleen met deze verklaring kan een uitkering aangevraagd worden. Wellicht ontvangt je van het UWV ook brieven over deze uitkering, de begin en einddatum die hierin worden vermeldt dienen overeen te komen met de data die wij aan de school doorgeven.

Ziekteverlof tgv zwangerschap

Wanneer je ziek wordt in verband met de zwangerschap dien je dit direct door te geven aan je werkgever. Deze dient dit direct aan Akorda te melden zodat er een uitkering aangevraagd kan worden bij UWV. Deze uitkering dient binnen 3 dagen na ingangsdatum van de ziekte te worden aangevraagd. Wanneer je nog geen zwangerschapsverklaring hebt ingeleverd vragen we je dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bent je voorafgaand aan het zwangerschapsverlof met ziekteverlof, dan ben je verplicht om het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan. Wanneer je aansluitend aan het bevallingsverlof ziek bent in verband met de zwangerschap/bevalling, dan dien je dit door te geven aan de werkgever. Ook hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden bij UWV, het is van belang dat Akorda dit zo spoedig mogelijk weet.

Aanvraagprocedure

Bij je arts of verloskundige dien je een zwangerschapsverklaring op te vragen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. Een kopie van deze verklaring kan via de school bij ons ingediend worden. Hierna ontvangt de school een bevestiging van de aanvraag. Wij vragen je met de school te overleggen wanneer je het zwangerschapsverlof in wilt laten gaan en dit ook op tijd door te geven aan Akorda.

Om de einddatum van het verlof te kunnen bepalen dienen wij een (kopie) geboortekaartje te ontvangen. Aan de hand van de werkelijke bevallingsdatum zal Akorda de einddatum van het verlof bepalen, de school ontvangt hierover bericht en er zal een brief met de informatie in je digitale dossier in HR2day worden geplaatst.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK