Declaratie vakbondscontributie

In de CAO PO is de afspraak gemaakt dat vakbondsleden een deel van hun betaalde contributie via de werkgever terug kunnen krijgen van de belasting.

Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie, moet jaarlijks vóór 1 november een (voor akkoord getekende) verklaring worden ingeleverd bij, de administratie van de werkgever. In dit geval bij Akorda. Wanneer je lid bent bij het AVS dien je naast het formulier ook een kopie van de afschrijving van je bankrekening toe te voegen.

Hoe werkt het?

Je logt in het Personeel-Salarissysteem HR2day. Via de knop wijzigen ga je naar het proces Declaratie Vakbondscontributie. Je geeft het bedrag aan en voegt de jaaropgave vakbondscontributie (contributiebrief) over het lopende jaar toe bij het proces en dient het in.

Wanneer je je salarisstrook opent is het eerste bedrag het brutoloon. Op dat bedrag wordt de betaalde vakbondscontributie (te vinden op het jaaroverzicht) in mindering gebracht. Hierdoor is het bruto salaris lager voor de berekening van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Vervolgens worden de gebruikelijke inhoudingen (zoals WW, ANW en loonheffing) uitgevoerd. Je betaalt dan minder belasting en sociale premies.

Daarna wordt het eerder genoemde bedrag aan vakbondscontributie netto weer bij het loon opgeteld. Uiteindelijk leidt dit onder de streep tot het fiscale voordeel. Het voordeel kan alleen worden ingezet bij de reguliere en structurele eindejaarsuitkering. 

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK