Gratificatie bij jubileum in het onderwijs

Bij een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar heb je in het onderwijs recht op een jubileumgratificatie. Voor een diensttijd van 25 jaar is dit 50% van een maandsalaris salaris en bij een diensttijd van 40 of 50 jaar is dit 100% van een maandsalaris. De gratificatie is vrij van inhoudingen waardoor het brutobedrag netto wordt uitbetaald.

Diensttijd

Wat onder diensttijd wordt verstaan is weergegeven in de CAO-PO bijlage VI. Ook militaire diensttijd telt mee wanneer hiervan een bewijsstuk overlegd kan worden. Een bewijsstuk kan ook opgevraagd worden door middel van een "aanvraag dienstplichtverklaring". Dit kan door een machtigingsformulier op te sturen naar:

Dienstencentrum Human Resources (DCHR)
Postbus 90090
3509 AB Utrecht
Of via e-mail naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier mee. Geef daarnaast aan naar welk postadres de verklaring gestuurd moet worden. Het machtigingsformulier kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiepersoneel/documenten/formulieren/2019/10/28/machtigingsformulier-aanvraag-dienstplichtverklaring

De volgende perioden tellen niet mee als diensttijd voor de jubileumgratificatie:

  • zorgverlof
  • wachtgeld of werkloosheidsuitkering
  • onbetaald verlof in het persoonlijk belang
  • lang buitengewoon verlof voor politieke functies
  • payroll

Bedrag

De jubileumdatum is bepalend voor de hoogte van de gratificatie. Het brutoloon van de maand waarin het jubileum plaatsvindt wordt verhoogd met een eventuele uitlooptoeslag. Beide bedragen worden vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Bij een 25 jarige diensttijd ontvang je 50% van dit bedrag en bij een 40 of 50 jarige diensttijd ontvang je het volledige maandbedrag. 

Aanvraagprocedure

Er kan tijdig een schriftelijk verzoek per email of per post bij Akorda worden ingediend samen met een ABP diensttijdoverzicht. Dit overzicht kan je opvragen via MijnABP https://mijn.abp.nl/account/login, onder Uw gegevens - Uw werkgever - Diensttijdoverzicht ABP.

Nadat wij de aanvraag en het ABP diensttijdoverzicht hebben ontvangen, zal door ons gecontroleerd worden of alle perioden op het ABP overzicht staan en of er van eventuele overige diensttijd akten van benoemingen in het persoonlijke dossier aanwezig zijn. Mochten akten ontbreken dan worden deze bij je opgevraagd. Zodra alle akten aanwezig zijn en we een getekend overzicht (die je van ons ontvangt) retour hebben ontvangen, ontvangen jij en je werkgever een brief met de betreffende de jubileumdatum en de hoogte van de gratificatie. Uitbetaling vindt plaats in de maand waarin de jubileumdatum valt of de eerstvolgende maand.

Wil jij jouw team ook
optimaal laten presteren?
Met expertise voor
onderwijs en kinderopvang
helpen we je graag!

Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij plaatsen geen tracking of marketing cookies. In onze privacy- en cookieverklaring kun je hier meer over lezen. OK