Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Klik op een onderwerp om de volledige tekst te bekijken

 • ABP pensioen Open or Close
  In het het onderwijs bouwt u pensioen op bij het ABP.

  Er zijn verschillende redenen waardoor u een ABP-pensioen kunt ontvangen.
  • u geheel of gedeeltelijk met FPU bent
  • u geheel of gedeeltelijk met ouderdomspensioen of keuzepensioen bent
  • u arbeidsongeschikt bent
  • uw (ex-)partner of uw ouder(s) is (zijn) overleden
  • u Invaliditeitspensioen en/of Herplaatsingstoelage ontvangt

  Kijk voor meer informatie over het ABP pensioen op www.abp.nl.

  Op de website mijn.abp.nl kunt u inloggen om uw pensioen opbouw te bekijken.
 • Bindingstoelage Open or Close
  In het primair onderwijs is de bindingstoelage bestemd voor directieleden, leraren en onderwijsondersteunend personeel met maximumschaal 9, die op 1 augustus van het betreffende jaar bezoldigd worden volgens het maximum salarisbedrag van hun salarisschaal dan wel een hoger salarisbedrag.
  De bindingstoelage wordt jaarlijks in augustus toegekend, tenzij op basis van een beoordeling sprake is van onvoldoende functioneren. In dat geval mag de werkgever de uitbetaling laten blokkeren.
   
  Bij een normbetrekking worden de volgende bedragen in de maand augustus uitbetaald:
   
  Leraar € 760,68
  Directiefunctie en OOP schaal 9 € 232,90
   
  De regeling bindingstoelage staat beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 6, artikel 6.14.
 • Dienstreizen Open or Close
  Wanneer u een dienstreis maakt, kunt u een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten aanvragen bij uw werkgever. De dienstreis wordt in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief tweede klas. Wanneer uw werkgever u toestemming verleent, mag u ook gebruik maken van uw eigen auto waarbij u een vergoeding per kilometer ontvangt. Welk bedrag dit is, kunt u navragen bij uw werkgever.
   
  Om de dienstreizen aan te vragen gebruikt u het formulier "Dienstreizen declaratie", dit formulier kunt u vinden op onze website voor digitale formulieren: https://formulieren.akorda.nl.
  Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met eventuele bewijsstukken mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of versturen naar Akorda, Vrouwenlaan 125, 8017 HR te Zwolle.
   
  De tegemoetkoming wordt via uw salaris aan u uitbetaald.
   
  De regeling staat beschreven in de cao:
  PO: artikel 7.5
  VO: artikel 14.1
 • Eindejaarsuitkering Open or Close
  De structurele eindejaarsuitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in de maand december uitbetaald. Bij ontslag wordt de tot dan toe opgebouwde eindejaarsuitkering direct uitbetaald. Het percentage van de uitkering bedraagt 6,3%.

  Daarnaast ontvangt onderwijsondersteunend personeel, benoemd in schaal 1 tot en met 8, een eindejaarsuitkering OOP. Ook deze uitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in december (of bij ontslag) uitbetaald. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de werktijdfactor en de periode in het kalenderjaar waarin men in dienst is bij dezelfde werkgever.
  De regeling en de bedragen kunt u vinden in de cao PO.
 • Jubileumgratificatie Open or Close
  Algemeen
  Bij een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar heeft u recht op een jubileumgratificatie. Voor een diensttijd van 25 jaar ontvangt u 50% van uw salaris en bij een diensttijd van 40 of 50 jaar ontvangt u 100% van uw salaris. De gratificatie is vrij van inhoudingen waardoor u het brutobedrag netto uitbetaald krijgt.

  Diensttijd
  Onder diensttijd wordt verstaan: zie CAO-PO bijlag VI. Ook militaire diensttijd telt mee wanneer u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Mocht u hiervan niet meer in het bezit zijn dan kunt u een “aanvraag dienstplichtverklaring” opvragen bij:
  Dienstencentrum Human Resources (DCHR)
  Postbus 90090
  3509 AB Utrecht
  Onder vermelding van namen (voluit), geboorteplaats- en datum en zo mogelijk het registratienummer.
   
  Niet als diensttijd voor de jubileumgratificatie wordt gezien:
  • zorgverlof
  • wachtgeld of werkloosheidsuitkering
  • onbetaald verlof in het persoonlijk belang
  • lang buitengewoon verlof voor politieke functies
  • payroll
   
  Bedrag
  De jubileumdatum is bepalend voor de hoogte van de gratificatie. Het brutoloon dat u op dat moment verdient wordt verhoogd met een eventuele uitlooptoeslag. Beide bedragen worden vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Bij een 25 jarige diensttijd ontvangt u 50% van dit bedrag en bij een 40 of 50 jarige diensttijd ontvangt u het volledige bedrag. Wanneer u op enig moment op 1 augustus bent begonnen, en u doorlopend in dienst bent geweest, dan volbrengt u op 31 juli een vol kalenderjaar. De gratificatie zal dan berekend worden over de maand juli.
   
  Aanvraagprocedure
  Om voor de jubileumgratificatie in aanmerking te komen moet uw werkgever zijn aangesloten bij Akorda. U kunt tijdig een schriftelijk verzoek per email of per post bij Akorda indienen samen met een ABP diensttijdoverzicht.
  Dit overzicht kunt u opvragen via www.abp.nl/mail waarbij u als onderwerp voor kies voor "Diensttijdoverzicht" kiest.
  Nadat wij uw aanvraag en het ABP diensttijdoverzicht hebben ontvangen, zal door ons gecontroleerd worden of alle perioden op het ABP overzicht staan en van eventuele overige diensttijd akten van benoemingen in uw dossier aanwezig zijn.
  Mochten akten ontbreken dan wordt dit bij u opgevraagd. Zodra alle akten aanwezig zijn, ontvangt u een brief betreffende uw jubileumdatum en de hoogte van uw gratificatie. Uitbetaling vindt plaats in de maand waarin de jubileumdatum valt of de eerstvolgende maand.
 • Kinderopvang Open or Close
  Vanaf 1 januari 2007 is de wetgeving rondom kinderopvang aangepast. Vanaf deze datum zijn alle werkgevers verplicht mee te betalen aan de kosten voor kinderopvang. De werkgeversbijdrage wordt nu als een toeslag door de Belastingdienst uitbetaald, u hoeft de werkgeversbijdrage dus niet meer bij uw werkgever aan te vragen.

  Wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet kunt u de toelage bij de Belastingdienst aanvragen. Welke voorwaarden dit zijn kunt u vinden op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl
  Hier kunt u ook terecht voor het aanvragen van de toeslag. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.
 • Levensloopregeling Open or Close

  Levensloopregeling

  De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers wijzigt de levensloopregeling per 1 januari 2013. Welke wijzigingen voor u van toepassing zijn is afhankelijk van uw saldo op 31 december 2011.
   
  Was uw tegoed op 31 december 2011 minder dan € 3.000,-- dan geldt voor u het volgende:
   

  • U mag vanaf 1 januari 2012 niet meer inleggen in de levensloopregeling.
  • Uw tegoed valt vrij op 1 januari 2013.
  • U betaalt hierbij loonheffingen over 80% van uw tegoed op 31 december 2011. Het rendement dat u sinds 1 januari 2012 heeft behaald wordt wel volledig belast.
  • De door u opgebouwde levensloopverlofkorting wordt verrekend bij het uitbetalen van uw tegoed.
  • Bij het uitbetalen van uw tegoed komt uw jaarinkomen hoger te liggen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt. Tevens kunt u door de uitbetaling van uw tegoed in een hogere belastingschijf komen.

   
  Was uw tegoed op 31 december 2011 minimaal € 3.000,-- dan geldt voor u het volgende:
   

  • U valt onder de overgangsregeling, u mag vanaf 1 januari 2012 blijven inleggen in de levensloopregeling.
  • Vanaf 1 januari 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.
  • De levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 afgeschaft.
  • U kunt tot en met 2021 blijven sparen en levensloopverlof blijven opnemen.
  • Heeft u op 31 december 2021 nog een tegoed staan dat wordt dit belast aan u uitbetaald.
  • Van 2013 tot en met 2021 kunt u uw tegoed voor andere doeleinden dan verlof opnemen.
  • Neemt u in 2013 uw volledige tegoed op dan geldt voor u het volgende:
   • U betaalt loonheffingen over 80% van uw tegoed op 31 december 2011. Het tegoed dat u vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard wordt wel volledig belast.
   • De door u opgebouwde levensloopverlofkorting wordt verrekend bij het uitbetalen van uw tegoed.
  • Bij het uitbetalen van uw tegoed komt uw jaarinkomen hoger te liggen. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt. Tevens kunt u door de uitbetaling van uw tegoed in een hogere belastingschijf komen.
  • Blijft u vanaf 1 januari 2013 sparen in de levensloopregeling dan geldt voor u het volgende:
   • Uw inleg valt vanaf 1 januari 2013 niet meer onder het SV-loon (sociale verzekeringen loon). Het SV-loon is bepalend voor de hoogte van loongerelateerde  uitkeringen (bv. ww, arbeidsongeschiktheid). Deze verlaging kan tot gevolg hebben dat de grondslag voor een uitkering lager komt te liggen. Neemt u levensloopverlof op vanaf 2013 dan verlaagt dit uw SV-loon niet.
 • Loyalis inkomen verzekering Open or Close
  Akorda heeft voor u kortingen geregeld bij Loyalis op de premies IPAP- verzekering, NP- aanvullingsplan, ANW-aanvullingsplan en Extra pensioen.

  Dagdromen over later
  Niet iedereen is bezig met zijn financiële toekomst. Logisch, want er zijn genoeg zaken die zich nu afspelen die uw volledige aandacht verdienen. Toch zijn er momenten dat u wél even dagdroomt over later.

  Eerder stoppen met werken? Onbezorgd genieten van uw oude dag? Wat als uwe arbeidsongeschikt raakt? Welke verandering er ook optreedt, met een financiële planning weet u waar u aan toe bent. Wij denken dat Loyalis, de inkomens- en arbeidsspecialist voor onderwijs, overheid en energie- en nutsbedrijven, daarbij kan helpen met de Inkomensvooruitblik.
  Met de Inkomensvooruitblik van Loyalis krijgt u gratis en vrijblijvend:
  • helder inzicht in uw financiële toekomst
  • een jaarlijks geactualiseerd financieel overzicht thuisgestuurd
  • een persoonlijk aanspreekpunt voor al uw vragen
  • uw eigen online omgeving: MijnLoyalis, waarin u de actuele stand van zaken kunt bekijken, waar en wanneer u wilt
  U hoeft geen producten bij Loyalis af te nemen om gebruik te maken van deze service. Meer informatie vind u op www.inkomensvooruitblik.nl . Hier kunt u tevens kosteloos aanmelden. Vergeet bij het aanmelden niet een van de cadeaus uit te zoeken. Dan breng u uw droom meteen al iets dichterbij
 • Ouderschapsverlof Open or Close

  Algemeen
  Voor ouderschapsverlof komt u in aanmerking wanneer u: 

  • als ouder tot een kind in een familierechtelijke betrekking staat of blijkens een verklaring uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op hetzelfde adres woont en
  • duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich heeft genomen en
  • bij dezelfde werkgever op de ingangsdatum van het verlof ten minste een aaneengesloten periode van twaalf maanden in dienst bent geweest

  Per kind heeft u recht op 558 lesgebonden uren ouderschapsverlof, hiervan mag maximaal 233 lesgebonden uren opgenomen worden als betaald ouderschapsverlof. Voor een meerling of een adoptie van meerdere kinderen geldt dit alleen voor het eerste kind, voor elk volgende kind bestaat recht op maximaal 233 lesgebonden uren verlof. Het verlof wordt verleend gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste één jaar. U mag de werkgever verzoeken het verlof over een langere periode te verlenen, uw werkgever mag dit afwijzen wanneer hier gewichtige redenen voor zijn.

  Betaald ouderschapsverlof
  Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 233 lesgebonden uren (415 klokuren) betaald ouderschapsverlof. Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Dit verlof mag opgenomen worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Over de verlofuren behoudt u 55% van uw salaris. Wanneer u na afloop van het verlof binnen 6 maanden minder gaat werken, moet u voor het verschil tussen uw oude en nieuwe werktijdfactor het salaris dat u teveel heeft genoten terugbetalen. Weet u bij aanvang van het verlof al dat u aansluitend of binnen een half jaar minder gaat werken, dan is het verstandig uw maximale verlof op basis van deze lagere factor berekend. Op deze manier hoeft u achteraf geen salaris terug te betalen.
  Indien u binnen een jaar na het verlof met ontslag gaat, dan moet u het ontvangen loon terugbetalen over de periode dat u betaald ouderschapsverlof heeft genoten. Wanneer u minder gaat werken of ontslag neemt omdat u bij een andere onderwijsinstelling (bekostigd door het rijk) gaat werken, geldt de terugbetalingsregeling niet.

  Onbetaald ouderschapsverlof
  Het betaalde ouderschapsverlof kan worden verlengd met onbetaald ouderschapsverlof. Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 325 lesgebonden uren (580 klokuren) onbetaald verlof. Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Ook hier geldt weer dat het verlof opgenomen mag worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

  Opschorten verlof
  Wanneer u op grond van onvoorziene omstandigheden uw verlof niet wilt opnemen of niet voort wilt zetten, stemt uw werkgever hiermee in tenzij hier gewichtige redenen tegen zijn. Wanneer het verlof niet voortgezet wordt vervalt het recht op het overige deel van het verlof, tenzij het verlof op uw verzoek wordt opgeschort wegens ziekteverlof of zwangerschapsverlof.

  Ouderschapsverlofkorting
  Ouderschapsverlofkorting verdwijnt miv 1 januari 2015.

  Aanvraagprocedure
  Het verlof moet ten minste acht weken voor aanvang schriftelijk aangevraagd worden bij de werkgever. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier ouderschapsverlof en het bijbehorende schema. Zie voor de formulieren de link onderaan deze bladzijde. Het schema is van belang om uw verloffactor te kunnen berekenen. Het schema kan als volgt ingevuld worden:

  • De weeknummers zijn al ingevuld, begin bij het weeknummer waarin uw verlof valt en eindig bij het weeknummer waarin uw verlof eindigt. Loopt uw verlof in een volgend kalenderjaar door dan kunt u bovenaan verder gaan vanaf week 1. Loopt uw verlof in een volgend schooljaar door dan kunt u voor het nieuwe schooljaar, vanaf 1 augustus, een nieuw schema invullen.
  • Tijdens vakanties en feestdagen hoeft u geen verlof op te nemen, deze dagen hoeft u niet in te vullen met uren.
  • Bij kolom BOV of OOV kunt u per week aangeven hoeveel klokuren u per week wenst op te nemen aan betaald of onbetaald ouderschapsverlof.
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 8, artikel 8.19 t/m 8.21.

  Om het ouderschapsverlof aan te vragen gebruikt u de formulieren "Ouderschapsverlof aanvraag" en "Ouderschapsverlofberekening".
  Het formulier "Ouderschapsverlof aanvraag" kunt u vinden op onze website voor digitale formulieren: https://formulieren.akorda.nl.
  Het formulier "Ouderschapsverlofberekening" kunt u vinden onder Downloads - Personeels- en salarisadministratie.
 • Reiskosten woon-werkverkeer Open or Close

  Algemeen
  In de CAO voor het primair onderwijs is een vergoedingsregeling woon-werkverkeer opgenomen. Volgens deze regeling heeft u recht op een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer de afstand tussen uw woning en de school minimaal 7,1 kilometer bedraagt (enkele reis), ongeacht het vervoermiddel dat wordt gebruikt. Aan het te vergoeden aantal kilometers is een maximum gebonden. Dit maximum ligt hoger voor personeelsleden die ingezet worden ter vervanging.
  Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van de ANWB www.anwb.nl.  

  Vergoeding
  De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van de (snelste) afstand en het aantal dagen dat u werkt. Vervolgens wordt conform de tabel in bijlage A10 van de CAO het bedrag bepaald. In deze tabel is een maximumbedrag per reisdag opgenomen.
  Nadat u een aanvraagformulier heeft ingediend, wordt de tegemoetkoming maandelijks met uw salaris uitbetaald. Voor directie en onderwijsgevend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maanden juli en augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maand juli.
   
  Extra (inval) dagen
  Ook voor extra gewerkte dagen, of losse invaldagen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Hierbij dient de minimale afstand tussen de woning en de school weer 7,1 kilometer te zijn. U kunt deze dagen achteraf declareren via een aanvraagformulier.

  Afwezigheid
  Bij afwezigheid langer dan 2 weken, anders dan vakantieverlof, wordt de tegemoetkoming vanaf de derde week stopgezet. Wanneer u weer aanwezig bent dient u de tegemoetkoming zelf weer aan te vragen. Wanneer u tijdens ziekte weer op arbeidstherapeutische basis gaat werken, of wanneer u weer deels op loonwaarde gaat werken, moet uw directeur de betreffende werkdagen aan ons doorgeven.
  De tegemoetkoming kan dan voor deze dagen weer uitbetaald worden.

  Verhuizing
  Wanneer u verhuist wordt de tegemoetkoming in de reiskosten stopgezet. U dient zelf een nieuwe aanvraag in te dienen.

  Aanvraagprocedure
  Om de tegemoetkoming aan te vragen kunt u het aanvraagformulier invullen (zie link onderaan deze bladzijde). Deze dient zowel door uzelf als door de directeur ondertekend te zijn. Het verzoek dient uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar bij de werkgever ingediend te zijn.
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 7, artikel 7.3.

  Om de reiskosten woon-werkverkeer aan te vragen, gebruikt u het formulier "Reiskosten woon-werkverkeer", dit formulier kunt u vinden op onze website voor digitale formulieren: https://formulieren.akorda.nl.

 • Salderingsregeling Open or Close
  In deze bijlage vindt u informatie over de salderingsregeling woon- werkverkeer.
 • Uitleg salarisspecificatie Open or Close
  Uitleg-SalarisspecificatieHet lezen en interpreteren van de specificatie blijkt niet voor iedereen even duidelijk. Met deze uitleg willen wij die onduidelijkheden wegnemen.

  Wanneer ontvangt u een salarisspecificatie?
  Iedere maand wanneer u een contract heeft of er een correctie heeft plaats gevonden op eerdere maanden/perioden.

  Hoe is de verwerkingsprocedure van mutaties?
  Maandelijks wordt gewerkt met een "sluitingsdatum". Alle mutaties die tot en met deze datum bij Akorda ontvangen zijn worden gegarandeerd verwerkt, mits ze volledig zijn ingevuld.
  Dat geldt ook voor invoer van nieuwe personeelsleden. Zijn alle benodigde gegevens en stukken aanwezig, dan kan de invoer plaatsvinden.
  De sluitingsdatum ligt maandelijks zo rond de 12e van de maand.
  Na de maandelijkse sluitingsdatum worden de salarissen voor die maand berekend en worden de specificaties gemaakt. Ook worden de salarissen betaalbaar gesteld. Over het algemeen ligt de betaaldatum van de salarissen rond de 25e van iedere maand. Indien deze datum in een weekend of op een feestdag valt, wordt betaald op de laatste werkdag voorafgaand aan de 25e van de maand.

  Klik hier of op de afbeelding van de salarisspecificatie voor een voorbeeld salarisspecificatie en korte uitleg.
 • Vakbondscontributie Open or Close
  In de CAO is de afspraak gemaakt dat vakbondsleden een deel van hun betaalde contributie via de werkgever terug kunnen krijgen van de belasting. Afhankelijk van je contributie en salaris, kan dit voordeel oplopen tot 90 euro.

  Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie, moet vóór 1 november een (voor akkoord getekende) verklaring worden ingeleverd bij, de administratie van de werkgever, Akorda Onderwijsdienstverlening. Wanneer u lid bent bij het AVS dient u naast het formulier ook een kopie van de afschrijving van uw bankrekening toe te voegen.

  Hoe werkt het?
  • Je levert de jaaropgave vakbondscontributie (contributiebrief) over het lopende jaar in bij je werkgever ter verrekening.
  • Op de salarisstrook is de eerste post het bruto-loon. Van dat bedrag wordt de door betaalde vakbondscontributie (te vinden op het jaaroverzicht) eerst afgetrokken. Hierdoor is het bruto salaris lager voor de berekening van loonheffing en sociale verzekeringspremies.
  • Vervolgens worden de gebruikelijke inhoudingen (zoals WW, ANW en loonheffing) uitgevoerd. Je betaalt dan minder belasting en sociale premies.
  • Daarna wordt het eerder genoemde bedrag aan vakbondscontributie netto weer bij het loon opgeteld.
  • Uiteindelijk leidt dit onder de streep tot het fiscale voordeel.
 • Verhuiskosten Open or Close
  Algemeen
  Wanneer u verhuist ten behoeve van de uitoefening van uw functie, kunt u hiervoor een tegemoetkoming van uw werkgever ontvangen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

  Voorwaarden
  • u heeft een benoeming voor ten minste één jaar
  • uw oude woning staat op een afstand van meer dan 20 kilometer van uw werk
  • uw nieuwe woning staat op een afstand van minder dan 20 kilometer van uw werk
  • de reisafstand tussen uw woning en werk wordt met ten minste 5 kilometer verkort
  • de verhuizing dient plaats te vinden binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van datum indiensttreding
  • de aanspraak op een tegemoetkoming geldt 2 jaar wanneer u bent benoemd in een vast dienstverband
  • het verzoek voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten moet uiterlijk 6 maanden na de verhuizing ingediend zijn bij de werkgever
  Vergoeding
  De tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit twee delen:
  1. Een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van transport van de inboedel naar de nieuwe woning, te maken reiskosten voor het bezichtigen van de woning, eventuele opknapkosten van de nieuwe woning en dubbele woonkosten. Voor alles geldt dat u hiervan nota´s dient te overleggen. De totale tegemoetkoming voor dit deel bedraagt maximaal € 2.188,55.
  2. Een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Dit bedrag is vastgesteld op 12% van uw jaarsalaris met een minimum van € 1.820,-- en een maximum van € 5.445,--.
  Akorda stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast op grond van het aanvraagformulier en de bijgevoegde nota´s.

  Terugbetalingsregeling
  Wanneer uw dienstverband voor onbepaalde tijd binnen 3 jaar na toekenning van de tegemoetkoming wordt beëindigd, zal de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugbetaald moeten worden.

  Samenloop
  Wanneer u als gezin verhuisd en zowel u als uw partner in het onderwijs recht hebben op de tegemoetkoming, heeft ieder recht op de helft van de vergoedingen. Wanneer uw partner op grond van een andere regeling recht heeft op een tegemoetkoming, wordt alleen het deel vergoed dat de uitkering van uw partner te boven gaat.

  Aanvraagprocedure
  Uw verzoek dient binnen 6 maanden na de verhuizing ingediend te zijn bij de werkgever. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier (zie link onderaan dit artikel), tezamen met de bijbehorende nota´s kunt u uw aanvraag indienen.
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 7, artikel 7.1 en 7.2.

  Om de verhuiskosten aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraagformulier Verhuiskosten die u onder Downloads - Personeels- en salarisadministratie kunt vinden.
 • Werkgeversverklaring Open or Close

  Wanneer u bezig bent met een hypotheek aan te vragen en hierbij een werkgeversverklaring nodig hebt, kunt u Akorda mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met uw volledige gegevens om een werkgeversverklaring aan te vragen.
  De werkgeversverklaring wordt opgemaakt met de salarisgegevens van de laatste salarisspecificatie.
   
  Akorda heeft een eigen universele werkgeversverklaring. Na het opmaken zullen we dit document naar de werkgever mailen. Vervolgens zal de werkgever deze tekenen en aan u overhandigen.

 • Werkloosheid, bovenwettelijke uitkering in het onderwijs Open or Close
  Beschrijving
  Werkt u in het basis- of voortgezet onderwijs en wordt u werkloos, ziek of zwanger, dan ontvangt u de reguliere werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewet-uitkering (ZW) of uitkering in verband met zwangerschap (op grond van de Wazo - Wet arbeid en zorg). Daarnaast kunt u mogelijk in aanmerking komen voor:
  • een aanvulling op de WW-, ZW- of Wazo-uitkering
  • een aansluitende uitkering op de WW-uitkering
  • een aanvulling op het loon (loonsuppletie) voor een nieuwe functie waarmee u minder verdient dan in uw vorige functie

  Duur van de bovenwettelijke uitkering

  U ontvangt de aanvulling evenlang als u de WW-, ZW- of Wazo-uitkering ontvangt.
  De duur en de hoogte van de aansluitende uitkering wordt bepaald door uw leeftijd en het aantal dienstjaren.
  Loonsuppletie ontvangt u uiterlijk tot het einde van de periode waarin u de bovenwettelijke uitkering zou kunnen ontvangen.

  Voorwaarden
  De voorwaarden om voor een van deze uitkeringen in aanmerking te komen, verschillen per soort uitkering. U vindt ze in het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs.

  Aanpak
  U vraagt de bovenwettelijke uitkeringen aan bij KPMG Management Services
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof Open or Close
  Algemeen
  Bij zwangerschap heeft u recht op minimaal 16 weken verlof, dit is opgebouwd uit een deel zwangerschapsverlof en aansluitend een deel bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan en gaat de dag na de bevalling over in bevallingsverlof. Afhankelijk van de gekozen ingangsdatum zal het bevallingsverlof nog 10 tot 12 weken duren.

  Berekenen begin- en einddatum
  Met de vermoedelijke bevallingsdatum die op uw zwangerschapsverklaring staat vermeld, kunt u eenvoudig de begindatum en de (voorlopige) einddatum van uw zwangerschapsverlof berekenen. Dit kunt u doen met de tool Zwangerschapsverlof berekenen, ga hiervoor naar Informatie - Tools.
  Omdat de bevallingsdatum nog voor het zwangerschapsverlof meetelt, telt u eerst 1 dag bij de vermoedelijke bevallingsdatum op. Het verlof mag 6 weken tot uiterlijk 4 weken voor deze datum ingaan. (Bij ziekteverlof voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof bent u verplicht om het verlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan).

  Bent u bijvoorbeeld op 14 november uitgerekend, dan kan het verlof op 4 oktober ingaan en dient het verlof uiterlijk op 18 oktober in te gaan. Alle dagen die in deze periode vallen mogen aangehouden worden als ingangsdatum.

  Voor het berekenen van de einddatum is de werkelijke bevallingsdatum van belang. U heeft recht op 16 weken vanaf de 1e verlofdag wanneer u vóór of uiterlijk op de vermoedelijke bevallingsdatum bevalt. Wanneer u later bevalt worden deze 16 weken verlof verlengd met dit aantal dagen. Bijvoorbeeld weer 14 november als vermoedelijke bevallingsdatum en 19 november als werkelijke bevallingsdatum. U heeft nu recht op 16 weken plus 5 dagen verlof.

  Compensatie zomervakantie
  Sinds 1 augustus 2015 worden alle vakantiedagen gecompenseerd die samenvallen met het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten, tenzij u met uw werkgever anders overeenkomt.

  Gespreide opname bevallingsverlof Sinds 1 januari 2015 mag u ervoor kiezen het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevallingsdatum gespreid op te nemen. Voor dit verlof geldt:

  • Vanaf het moment dat het verlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen.
  • De aanvraag dient binnen drie weken na ingang van het bevallingsverlof schriftelijk te worden gedaan.
  • Uw werkgever is verplicht binnen twee weken in te stemmen met uw verzoek tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
  • Op welke wijze u het verlof op wenst te nemen dient ingevuld te worden in een verlofrooster.
  • Bij ziekteverlof na de bevalling schort het bevallingsverlof niet op.

  Uitkeringsaanvraag
  Akorda zal, namens uw werkgever, een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV voor uw zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventueel ziekteverlof in verband met zwangerschap. Tijdens uw verlof ontvangt u gewoon salaris via uw werkgever, de uitkering van UWV wordt aan uw werkgever overgemaakt. De uitkering dient tijdig aangevraagd te worden bij UWV, het is daarom van belang dat Akorda uw zwangerschapsverklaring uiterlijk 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum van de school ontvangt. Alleen met deze verklaring kan een uitkering aangevraagd worden. Wellicht ontvangt u van UWV ook brieven over deze uitkering, de begin en einddatum die hierin worden vermeldt dienen overeen te komen met de data die wij aan school doorgeven.

  Ziekteverlof tgv zwangerschap
  Wanneer u ziek wordt in verband met uw zwangerschap dient u dit direct door te geven aan uw werkgever. Uw werkgever dient dit direct aan Akorda te melden zodat er een uitkering aangevraagd kan worden bij UWV. Deze uitkering dient binnen 3 dagen na ingangsdatum van de ziekte te worden aangevraagd. Wanneer u nog geen zwangerschapsverklaring heeft ingeleverd dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bent u voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof met ziekteverlof, dan bent u verplicht om het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan.
  Wanneer u aansluitend aan uw bevallingsverlof ziek bent in verband met uw zwangerschap/bevalling, dan dient u dit door te geven aan uw werkgever. Ook hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden bij UWV, het is van belang dat Akorda dit zo spoedig mogelijk weet.

  Aanvraagprocedure

  Bij uw arts of uw verloskundige dient u een zwangerschapsverklaring op te vragen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. Een kopie van deze verklaring kan via de school bij ons ingediend worden. Hierna ontvangt de school een bevestiging van uw aanvraag.

  Graag overleggen met de school wanneer u het zwangerschapsverlof in wil laten gaan en dit ook op tijd doorgeven aan Akorda.

  Om de einddatum te kunnen bepalen dienen wij een (kopie) geboortekaartje te ontvangen. Aan de hand van de werkelijke bevallingsdatum zal Akorda de einddatum van uw verlof bepalen, de school ontvangt hierover bericht.