Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
De afdeling financiën neemt de gehele verantwoording van u over voor een juiste en tijdige financiële administratie, van het begin (inboeken facturen) tot het einde (verantwoording door middel van jaarverslag).  
De door de directeuren van de scholen geaccordeerde facturen worden door ons geboekt, en na fiattering betaald. In 2010 heeft Akorda een pilot gedraaid met het inscannen van facturen, deze is succesvol verlopen. Vanaf 2011 hebben onze klanten de mogelijkheid om facturen in te scannen en digitaal door te sturen naar Akorda. Het voordeel van dit systeem is de inzichtelijkheid en het makkelijk terugvinden van facturen in het archief.
De bankafschriften worden geboekt, waardoor de ontvangen vergoedingen van OCW op de juiste grootboekrekeningen en kostenplaatsen worden verantwoord.
De door de personeels- en salarisadministratie berekende en betaalde salarissen worden direct in het grootboek ingelezen en verwerkt.
De investeringen worden geboekt, waardoor de afschrijvingslasten ook in de toekomst zichtbaar zijn.
Op ieder gewenst moment kunt u management informatie bekijken en/of printen, waarbij vergelijkingen met de begroting en vorige jaar, per periode beschikbaar is.
Ook worden wekelijks de exploitatie overzichten en maandelijks de grootboekoverzichten op het beveiligde deel van onze website geplaatst zodat de directeuren op de scholen direct inzicht hebben in de onder hun verantwoording geboekte kosten en opbrengsten.

Verder verzorgen wij alle voorkomende management informatie, alsmede de jaarrekening welke na goedkeuring van de accountant aan de bestuurders en OCW worden aangeboden.

Ook kunnen we u behulpzaam zijn met het opstellen van (meerjarige) begrotingen.
Elke klant heeft een vaste medewerker die van alle voor uw organisatie belangrijke informatie op de hoogte is.