Jenet, secretaresse
Jenet, secretaresse
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Marjan, secretaresse
Marjan, secretaresse
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Agnes, HR adviseur-FG
Agnes, HR adviseur-FG
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Gerrijke, HR adviseur
Gerrijke, HR adviseur
Jordy, medewerker FA
Jordy, medewerker FA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
In verband met de verloningen van september 2018 wijzen wij u graag op de volgende ontwikkeling in de Kinderopvang.

In de CAO voor de Kinderopvang 2018-2019 is de reparatie in de duur en opbouw van WW (werkloosheidsuitkering) en WGA (wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) tot maximaal drie jaar opgenomen. Uitvoering hiervan wordt verzorgd door Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA).

De werknemer betaalt de verplichte PAWW-bijdrage ad 0,2% vanaf september 2018. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Of recht bestaat op de aanvullende uitkering wordt door de Stichting beoordeeld. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden.