Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller

Het ABP kent een Anw-compensatieregeling, die voor een beperkte groep werknemers leidt tot een aanvulling op de wettelijke nabestaanden uitkering van de overheid. Op verzoek van sociale partners heeft het ABP besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018 (en niet tot 1 februari 2018 zoals eerder is aangegeven). Na 1 mei 2018 geldt een uitzonderingsregeling waarbij de partner onder de oude voorwaarden recht kan houden op Anw-compensatie.

Werknemers kunnen op MijnABP (https://mijn.abp.nl/) bekijken wat de maximale hoogte van de Anw-compensatie is. Afhankelijk van de financiële situatie kan hij/zij beslissen om per 1 februari 2018 zelf een aanvullende verzekering af te sluiten (bijvoorbeeld bij Loyalis of AON-Verus).

Voor werknemers, die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich niet elders kunnen verzekeren, heeft het ABP een uitzondering gemaakt. De nabestaande blijft in deze situatie recht houden op de Anw-compensatie. Het ABP heeft daarnaast besloten om meer deelnemers onder de uitzonderingsregeling te laten vallen. Deelnemers die zich om een andere reden dan ongeneeslijk ziek niet elders kunnen verzekeren, kunnen in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die vanwege hun leeftijd of arbeidsongeschiktheid niet elders een verzekering kunnen afsluiten.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet per omgaande contact worden opgenomen met het ABP, waarna de werknemer een beoordelingsformulier ontvangt. Aan de hand van dit formulier bepaalt het ABP of de nabestaande in aanmerking komt voor de Anw-compensatieregeling.

Wij kunnen ons voorstellen dat werknemers zelf de afweging maken of een aanvullende verzekering nodig is en deze zelf afsluiten (net zoals nu het geval is bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Aangezien slechts een beperkte groep werknemers een financieel nadeel heeft, adviseren wij om geen collectieve verzekering af te sluiten, maar werknemers te wijzen op de mogelijkheid zelfstandig een verzekering af te sluiten.