Miranda, beleidsmedewerker FA
Miranda, beleidsmedewerker FA
Annelies, relatiebeheerder
Annelies, relatiebeheerder
Greetje, directeur
Greetje, directeur
Tina, medewerker PSA-juridisch
Tina, medewerker PSA-juridisch
Inge, adviseur-controller
Inge, adviseur-controller
Bertus, medewerker PSA
Bertus, medewerker PSA
Floor, secretaresse
Floor, secretaresse
Eline, medewerker PSA
Eline, medewerker PSA
Martien, hoofd PSA
Martien, hoofd PSA
Koos, beleidsmedewerker FA
Koos, beleidsmedewerker FA
Alice, medewerker PSA
Alice, medewerker PSA
Lyke, medewerker FA
Lyke, medewerker FA
Leny, senior adviseur rechtspositie
Leny, senior adviseur rechtspositie
Hennie, medewerker FA
Hennie, medewerker FA
Dick, medewerker rechtspositie
Dick, medewerker rechtspositie
Trijntje, adviseur-controller
Trijntje, adviseur-controller
Marc, medewerker FA
Marc, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Kleisje, medewerker FA
Theresa, medewerker PSA
Theresa, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Alie, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Jan, medewerker PSA-systeembeheer
Janet, beleidsmedewerker FA
Janet, beleidsmedewerker FA
Anna, adjunct-directeur
Anna, adjunct-directeur
Anco, beleidsmedewerker PSA
Anco, beleidsmedewerker PSA
André, adviseur-controller
André, adviseur-controller
Linda, senior HR adviseur
Linda, senior HR adviseur
Hennie, beleidsmedewerker FA
Hennie, beleidsmedewerker FA
Jolanda, medewerker rechtspositie
Jolanda, medewerker rechtspositie
Yrma, hoofd FA
Yrma, hoofd FA
Jan, medewerker PSA
Jan, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Sanne, medewerker PSA
Uit gesprekken met onderwijsmanagers blijkt sterk het gevoel te leven dat zij worden bedolven door een veelheid aan informatie. Om een organisatie te kunnen aansturen is er sprake van een verandering in informatiebehoefte.

De oude Romeinen zeiden het al: “Omen est nomen”, een naam zegt iets over de drager van de naam. De naam Akorda is afgeleid van “akordo” uit het Esperanto. Dit woord betekent balans, evenwicht, harmonie. Balans dus in de betekenis van: “in balans zijn, tot een akkoord komen”.

De onderwijsbureaus die het latere administratiekantoor DCO vormden zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw.
In die tijd was het gebruikelijk dat de schoolhoofden zelf de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie verrichtten.

Akorda is een dienstverleningsorganisatie. De organisatie verleent zonder winstoogmerk diensten aan onderwijs- en aanverwante organisaties.